അസുരനെ ആരാധിക്കാൻ ദേവനെ അധിക്ഷേപിക്കണോ ?

പാലക്കാട് കോളേജ് മാഗസിനിൽ എസ് എഫ് ഐ ക്കാരൻ ഭാരതമാതാവിനെ വേശ്യ ആക്കിയ മനസ്സ്, തങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതൊരു സ്ത്രീയെയും വേശ്യ ആക്കുന്ന ഇടതു പക്ഷത്തിന്റെ ദുഷിച്ച മനസ്സ്, ഇതാണ്‌ സ്മൃതി ഇറാനി പാർലമെന്റിൽ തുറന്നു കാട്ടിയത്. ദുർഗാ ദേവിയെ വേശ്യ ആക്കിയത് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഇടതു പക്ഷത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മഹാബലി എന്ന അസുരനെ പ്രകീർത്തിച്ചു ആഘോഷിക്കുന്ന ഓണം വെച്ച് യച്ചൂരി സഖാവ് ഒരു ഡയലോഗ് കാച്ചി. അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേശ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം ആണെങ്കിൽ ഓണത്തിന് മഹാബലി… Read More അസുരനെ ആരാധിക്കാൻ ദേവനെ അധിക്ഷേപിക്കണോ ?

സ്ത്രീ — പാശ്ചാത്യ സംസ്കൃതിയിൽ

ബ്രിട്ടിഷ് ദ്വീപുകൾ മുതൽ കിഴക്ക് തുർക്കി വരെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന യൂറോപിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് — റോമൻ , ഈജിപ്ഷ്യൻ — മെസൊപൊട്ടാമിയൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങ് ദൂരെ മാറി പടിഞ്ഞാറ് കിടക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരടക്കമുള്ള പാശ്ചാത്യർ തങ്ങളുടെ പൂർവികമേന്മ പ്രതിഫലിപ്പികാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടങ്ങളിലെ ചരിത്രമാണ് പുരാതന സംസ്കൃതി ആയി യൂറോപിയന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രാചീന സംസ്കൃതികളിലെല്ലാം തന്നെ ദേവീ സങ്കല്പം ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. ‘മതർ ഗോഡസ്സ്… Read More സ്ത്രീ — പാശ്ചാത്യ സംസ്കൃതിയിൽ

ഭാരതസ്ത്രീയുടെ സാമൂഹികാവസ്ഥ — ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര

ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത നിലവാരവും സാമൂഹികാവസ്ഥയും നോക്കിയാൽ മതിയാവും. എവിടെ സ്ത്രീകള് പൂജിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ദേവതകൾ വസിക്കുന്നു എന്നത് മനുസ്മൃതിയിലെ പ്രശസ്തമായ വാക്യമാണ്. ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി ശരി വെക്കും വിധം ഭാരത സ്ത്രീകൾ പൌരാണിക കാലം മുതൽക്കു തന്നെ വളരെ ഉയര്‍ന്ന സാമൂഹികാന്തസ്സ് അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ആത്മീയമായും ബൌദ്ധികമായും ഭൌതികതലത്തിലും വൈദേശികാക്രമണങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതുവരെ അവൾ അത്യന്തം ഉയര്‍ന്ന നിലവാരം പുലര്‍ത്തുകയും ഉണ്ടായി. പക്ഷെ മത്സരോത്സുകരായ വിദേശ ചിന്താഗതികൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിലും കരിനിഴൽ… Read More ഭാരതസ്ത്രീയുടെ സാമൂഹികാവസ്ഥ — ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര

Kerala Model – Not an inclusive growth model

Left economists have often tried to sell the Kerala model of development as a unique model largely inspired by their outlook. According to the leftist narrative, Christian missionaries did the groundwork by introducing a refined educational system which paved the way for social reforms in the 19th century and subsequently provided a fertile ground for introducing… Read More Kerala Model – Not an inclusive growth model