സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ കേരളാ മോഡൽ

സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മോശം ആണെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിജീവികളും ഫെമിനിസ്റ്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത, കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളാ മോഡലിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന, സോഷ്യൽ എന്ജിനീയറിംഗ് ലാബരട്ടറി ആയ മലയാളനാട്. ബലാത്സംഗം, പീഡനം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പൂവാലശല്യം, സ്ത്രീധന പീഡനം, ഗാർഹിക പീഡനം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൂടാതെ, സ്വന്തം മകനോടൊത്ത് പൊതു നിരത്തിൽ കൂടി നടന്നു വരുന്ന അമ്മമാരെ വരെ സദാചാര പോലീസിംഗിന് വിധേയമാക്കുന്ന ജീർണ്ണിച്ച സാമൂഹിക പരിതസ്ഥിതി. കേവലം വോട്ടു… Read More സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ കേരളാ മോഡൽ

ശബരിമല സീസണും മതേതരലോകവും

വൃശ്ചികമാസം മുതൽ ധനു വരെയുള്ള ഒരു മണ്ഡലക്കാലം അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകളാണ്. എന്നാൽ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി മണ്ഡല വ്രത കാലം ഭക്തർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും വിവാദങ്ങളുടെ കാലമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. അയ്യപ്പ സങ്കൽപ്പം ഹൈന്ദവരുടെ ഈശ്വര സങ്കൽപ്പങ്ങളൊന്നും തന്നെ അത്രയെളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നതല്ല. ഇതിഹാസ നായകന്മാരായ രാമ കൃഷ്ണന്മാർ മാത്രമേ ഇതിനൊരപവാദമായുള്ളൂ . മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ അതി സങ്കീർണ്ണമായ പരോക്ഷ സങ്കല്പ്പങ്ങളിലൂടെ രൂപമെടുത്തവയാണ്. ‘പരോക്ഷ പ്രിയാ ദേവ’ എന്നൊരു വാക്യം തന്നെയുണ്ട്‌. കുളത്തൂപുഴ, അച്ചൻകോവിൽ , ആര്യങ്കാവ്,… Read More ശബരിമല സീസണും മതേതരലോകവും

Kerala Model – Not an inclusive growth model

Left economists have often tried to sell the Kerala model of development as a unique model largely inspired by their outlook. According to the leftist narrative, Christian missionaries did the groundwork by introducing a refined educational system which paved the way for social reforms in the 19th century and subsequently provided a fertile ground for introducing… Read More Kerala Model – Not an inclusive growth model